Kommande evenemang

R.O.M föreläsning med Mia Flygring 29 augusti

Anmäl dig här

  • Datum 2019-11-21 t.o.m 2019-11-21
  • Tid 18.00
  • Pris R.O.M:are fritt, 500 kr ex moms för gäster
  • Plats Hotell Eggers

Föreläsningen är framflyttad till hösten pga för få anmälda.

Mia Flygring – R.O.M:are såklart, till vardags arbetar Mia som många av er redan vet på IHM Business School, en stor del av hennes arbete handlar idag om att utveckla ledare, ledningsgrupper och team. Ett av de verktyg Mia använder i sitt arbete är DISC- modellen.

 
Omgiven av idioter – eller är du en av dem?
 
Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan av att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och har du tänkt på att vissa aldrig verkar höra vad du säger – oavsett hur tydlig du är? Ibland går det bara inte att göra sig förstådd, och vissa tycks nästan vilja missuppfatta dig.
 
Denna kväll kommer du äntligen får svaret på varför du ibland känner så, du kommer lära dig läsa av människor i din omgivning och minska mängden missförstånd. Du kommer upptäcka hur du kan spara tid och huvudbry genom att bättre förstå dig på de du möter i vardagen. Samtidigt som du kraftfullt utökar din självinsikt. Och sist men inte minst, minska mängden idioter omkring dig
 
Innan vi ses kommer du få en självskattningsrapport via mail med DISC- testet som består av 28 frågor med 4 svarsalternativ. För varje fråga anges det alternativ som bäst passar in, och det som passar sämst. Utifrån svaren beräknas ett Grundbeteende och ett Anpassat beteende baserat på DISC beteende. Att genomföra DISC-testet tar ca 10-15 minuter och rapporten får du på plats p å kvällen.
 
Du har säkert inte missat den populära boken ”Omgiven av idioter”, den har blivit en storsäljare och är skriven av Tomas Eriksson. I sin bok hämtar Thomas innehåll från psykologiska studier och är speciellt fokuserad på DISC- modellen, som delar in människor i fyra beteendetyper av olika färg.
 
 
DISC-analys bygger på beteendeforskning och har utvecklats till sin nuvarande form efter många års utvärdering och förbättring. DISC modellen har sitt ursprung ur William Moulton Marstons forskning från 1920-talet. För att få arbeta med DISC modellen professionellt måste du vara utbildad och certifierad i modellen.
 

Anmäl dig

*
*
*
Du får gärna bjuda med en gäst - ange deras namn i rutan.
Vill du bjuda fler gäster mejla Roland.