Fastighets AB Balder

Kontaktperson: Benny Ivarsson

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt