Actinovus AB

Kontaktperson: Mathias Södersten +46 723 28 00 98

 Actinovus AB är ett managementkonsultbolag som hjälper klienten att förenkla, förbättra och strömlinjeforma sin affär för att skapa bästa möjliga affärsvärde på både kort och lång sikt.

 
Vi tror på en nära och långsiktig relation med våra uppdragsgivare för att skapa innovativa och värdeskapande lösningar.
 
Tillsammans tar vi fram strategier, implementeringsplaner och stöd för att säkra investeringen med syfte att utveckla er affär.

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt