EHRAB

Kontaktperson: Benjamin Von Jahf +46(0)76 0101 007

EHRAB är en svensk auktoriserad Arbetskraftsentreprenör med verksamhet i fem länder och specialiserat mot bygg- och anläggningssektorn. EHRAB tillhandahåller beprövade Arbetslag med egen arbetsledning som tar sig an hela eller avgränsade delar av ett byggprojekt. EHRAB är medlem i Sveriges Byggindustrier, Almega och Bemanningsföretagen samt är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001. Vi följer svenska kollektivavtal, lagar och regler. 

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt