BDO

Adress: Box 31094, 400 32 Göteborg
Kontaktperson: Christina Carlsson +46 31 704 13 80

Du måste ha flash och javascript aktiverat för att se denna video.

BDO i Sverige är en rikstäckande organisation av revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom revision, skatt, företagsservice & redovisning, affärsrådgivning, finansiella tjänster och verksamhetskonsultation. Vi är ca 600 medarbetare och finns representerade på ett 30-tal orter i landet. Vår internationella samarbetspartner är BDO International, en av världens ledande organisationer inom ekonomisk information för ägarledda företag, med drygt 1000 kontor i över 110 länder världen över med tyngdpunkten i Europa.

BDO – tre bokstäver som rent formellt står för de tre grundarna Binder, Dijker och Otte. I praktiken står BDO dock för betydligt mer än så.

Bland annat för en samarbetsorganisation med inriktning på revision och rådgivning, som världen över arbetar med en och samma filosofi: ”Advisers to entrepreneurial businesses and the people behind them”.

Vidare betyder BDO att lokal närhet och kunskap alltid kan kombineras med stora resurser vad gäller specialistkompetens, kvalitetsstöd, utbildning, marknadsföring, utlandskontakter och affärsutveckling. Många av våra kunder hör till de ledande entreprenörsföretagen inom sina respektive områden.
Att ha en trygg, kunnig och affärsmässig partner vid sin sida blir ett ovärderligt stöd för våra kunders dagliga drift och förvaltning, såväl som för deras strategiska affärsutveckling.

Vår affärsidé är att ge företag och organisationer de bästa affärsmässiga förutsättningarna genom funktionella och tydliga tjänster inom områdena revision, skatt, företagsservice & redovisning, affärsrådgivning, finansiella tjänster och verksamhetskonsultation som bidrar till att skapa framgång för våra kunder.

BDO betyder, med andra ord, goda råd och företagsamhet.

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt