Pyramiden Arkitekter ab

Kontaktperson: Dan Nyström

Pyramiden arkitekter ab består av arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer.
Vi tillhandahåller både projektledare och kvalitetsansvariga.
Våra arbetsuppgifter inom samhällsbyggnad sträcker sig från översiktsplaner till detaljplaner. Inom husbyggnad sträcker de sig från programarbete till realprojektering av entreprenader.
Pyramiden arbetar med vårdbyggnader, skollokaler, bostäder, kontorslokaler, industri/lagerbyggnader, logistikbyggnader samt lokaler för förvaltningssektorn.

Vision
Vår vision är att bli efterfrågade för vår förmåga att aktivt skapa beständig arkitektur utifrån människans behov. Vi tar ett helhetsansvar. Vi lyssnar och föreslår lösningar som leder till ett resultat som överträffar kundens förväntningar. Med god gestaltning, funktion och teknik skapar vi hus med bra totalekonomi över tiden.

Affärsidé
Vi verkar för långsiktigt värdeskapande arkitektur.

Huvudmål
- Nöjd kund
- Låg miljöpåverkan
- Låga drifts- och förvaltningskostnader
- Samverkan och helhetssyn
Grunden för vår verksamhet är kompetenta och engagerade medarbetare

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt