Helanders Måleri & Konsult

Adress: Munkerödsvägen 17, Stenungsund
Kontaktperson: Peter Helander, Bert Helander

Helanders Måleri & Konsult AB med säte i Stenungsund och servicekontor i Göteborg utför uppdrag för såväl byggföretag som statliga och kommunala bolag samt privata uppdragsgivare av skiftande storlek. Merparten av uppdragsgivarna finns inom stor Göteborg.

Våra medarbetare består av ca 20 st, välrenommerade målare med lång yrkeskompetens vilket vi är måna om utveckla genom återkommande utbildningar.

Inom företaget finns det en miljö och kvalitets grupp som arbetar ned ständiga förbättringar av våra ledningssystem och följer upp nyheter inom så väl lagstiftning, som på materialsidan.

Helanders Måleri & Konsult AB är anslutna till Målarmästarna en bransch och Arbetsgivarorganisation. Vi är Miljödiplomerade enligt Göteborgs miljöförvaltnings normer och vi har ett Kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 och RF 2000.

Helanders Måleri & Konsult AB står för hög kvalitets och miljötänkande med kunden i centrum.

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt